Steriel filter vloeistof

Ons gamma


- farmacie


PVDF steriel filter

PES steriel filter

Bioburden reduction PES filter


- food


PES steriel filter
bioburden reduction PVDF/PP hybride nanofiber filter (troebelreductie; colloïd retentie)


- chemie


PFA filterkaarsen voor agressieve stoffenSteriel filter voor vloeistof

Er wordt onderscheid gemaakt tussen farma grade en food grade steriel vloeistof filters:

- In de farmacie is er een strikte norm om een steriel filter te definiëren: ASTM838. Deze bepaalt dat een filter als steriliserend beschouwd mag worden, wanneer deze een concentratie van 107 Brevundimonas Diminuta per vierkante cm volledig tegen houdt, volgens een nauwkeurig gespecifieerde testprocedure. We spreken van een log reduction value (LRV) van 7 in dit geval. Dit specifieke organisme is 0.2µ groot (µ = micron = 0.01mm), daarom wordt er ook soms over een 0.2µ of 0.22µ filter gesproken wanneer het over steriel filtratie gaat. Bij een LRV van 7 of hoger spreken we over een farma grade sterilising grade filter, bij lagere LRV spreken we over microbiologische reductie of stabilisatie.


- In de voedingsindustrie heeft een steriel filter vooral als doel de voedselveiligheid te borgen en de levensduur (shelflife) van het product te verhogen. De sterielfilter hoeft dan ook niet noodzakelijk (in de praktijk zelden tot nooit) zo fijn te filteren als in de farmacie. Hier is de keuze van de fijnheid van het steriliserend membraan afhankelijk van het kleinste micro-organisme dat verwijderd moet worden. We spreken dan ook eerder over microbiële reductie of stabilisatie of koudpasteurisatie i.p.v. sterilisatie. Zo volstaat 1µ voor gisten en schimmels, maar zal 0.45µ nodig zijn voor Pseudomonas Aeruginosa (belangrijk in drinkwater).
Voorbeelden van toepassingen:
     Drinkwater

     Koudpasteurisatie van bier
     Water om leidingen te spoelen in de voedingsverwerkende industrie, bv zuivel
     Wijn
     Enz.